Proiectare de arhitectura

Realizarea unui proiect corect de arhitectură are mai multe etape , ce trebuie realizate in ordinea corecta.
http://www.arthitectura.ro/wp-content/uploads/2015/12/9-1140x550.jpg

Certificatul de urbanism este este actul de informare prin care autorităţile competente, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora , fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. Astfel, se stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Pe scurt, Certificatul de Urbanism este punctul de plecare, este actul prin care suntem informati care sunt restricțiile constructive, ce avem voie sa realizăm prin intermediul proiectului, și, foarte important, ce parametrii nu avem voie să depașim.

Reprezintă o faza preliminara a proiectului propriu-zis. Este o etapă in care incercăm sa va cunoastem mai bine pe voi, cei numiți beneficiari. Aflam care sunt dorințele si necesitațile voastre. Ce  vă place si, foarte important, ce nu vă place. Împreuna, vom întocmi o ''temă de proiectare'' care, impreuna cu Certificatul de urbanism, va sta la baza proiectului.

In urma acestor discutii, realizăm o propunere de arhitectură bazata pe tema de proiectare, corelată cu legislatia in vigoare si cu bugetul discutat in prealabil.

Conține proiectul de arhitectură corelat cu proiectele pe specialitați realizate de colaboratorii noștrii, plus partea de  acorduri și avize obținute de la instituțiile publice.

Reprezintă proiectul complet, detaliat, dupa care firma de execuție va pune in operă clădirea dorită de dumneavoastră.

Sunt acele planșe detaliate care vin in completarea proiectului tehnic atunci când este necesar. Prin intermediul detaliilor de executie detaliem anumite zone sensibile ale casei (scări, modalitați de prindere pentru anumite tipuri de balustrade, racorduri la calcan, etc).

Această etapa este necesară pentru a verifica dacă proiectul este executat corect, in parametrii Autorizației de Construire obtinute, și remedierea potențialelor probleme întalnite in timpul execuției.