Restaurari

Redarea farmecului initial al unei cladiri cu istorie, potențarea si aducerea la standarde actuale a capacitaților funcționale.
http://www.arthitectura.ro/wp-content/uploads/2015/12/1-1140x550.jpg

Un proiect de restaurare este cu atat mai complex deoarece arhitecții trebuie să ințeleagă istoria cladirii, funcțiunea pe care a avut-o inițial și felul in care s-a încadrat în cerințele epocii ei. O cladire istorică trebuie sa poată fi încadrată corect in standardele epocii noastre, atât din punct de vedere arhitectural,estetic și funcțional, cat și din punct de vedere al rezistenței.

Etapele necesare pentru demararea unui proiect de restaurare sunt urmatoarele:

Certificatul de urbanism este este actul de informare prin care autorităţile competente, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora , fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării. Astfel, se stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului, precum şi lista cuprinzând avizele şi acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Pe scurt, Certificatul de Urbanism este punctul de plecare, este actul prin care suntem informati care sunt restrictiile constructive, ce avem voie sa realizăm prin intermediul proiectului.

Reprezintă o faza preliminara a proiectului propriu-zis. Este etapa de analiză a clădirii: a evoluției acesteia in raport cu țesutul urban, a succesiunilor intervențiilor realizate de-a lungul timpului, a funcțiunilor pe care le-a avut. Concomitent cu studiul istoric este recomandat să se realizeze si expertiza tehnică a cladirii și tema de proiectare care va sta la baza proiectului .

In urma acestui studiu, cumulat cu o expertiză tehnica riguroasa, putem propune o modalitate coerentă de abordare a proiectului: refuncționalizare (parțială sau totală), restaurare la nivelul fațadelor, consolidări (daca sunt necesare), puneri in siguranța, etc.

In urma acestor studii, realizăm o propunere de arhitectură bazată pe tema de proiectare, corelată cu legislația in vigoare și cu bugetul discutat in prealabil.

Conține proiectul de arhitectură corelat cu proiectele pe specialitați realizate de colaboratorii noștrii, plus partea de acorduri și avize obținute de la instituțiile publice.

În cazul proiectelor de restaurări, pentru clădiri monument sau cuprinse in zonă de protecție a monumentelor, este foarte important Avizul Comisiei de Monumente. Comisia de Monumente , prin acest aviz, stabilește daca intervențiile propuse sunt corecte in raport cu cladirea sau zona la care ne raportă.

Reprezintă proiectul complet, detaliat, dupa care firma contractată de dumneavoastră va executa proiectul de restaurare.

Sunt acele planșe detaliate care vin in completarea proiectului tehnic atunci când este necesar. Prin intermediul detaliilor de executie detaliem anumite zone exceptionale ale clădirii (detalii decorative, ancadramente, racorduri, inserții, intersecții între elemente vechi și noi, etc).

Această etapa este necesară pentru a verifica dacă proiectul este executat corect, in parametrii Autorizației de Construire obținute, și remedierea potențialelor probleme întâlnite in timpul execuției.