Urbanism

Ramura a arhitecturii care gestioneaza aparitia , dezvoltarea şi amenajarea logica a aglomerărilor urbane.
http://www.arthitectura.ro/wp-content/uploads/2015/12/6-1140x550.jpg

Un proiect de urbanism, fie ca este vorba de un P.U.D. (Plan Urbanistic de Detaliu), P.U.Z. (Plan Urbanistic Zonal) sau P.U.G. (Plan Urbanistic General), reprezinta un studiu aprofundat al locului ce urmează a fi dezvoltat, pentru a imbunatatii calitate vieții sau pentru a stabili anumite strategii de dezvoltare.

Reprezintă o documentație aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) și Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), care explică și detaliază conținutul acestor planuri, sub forma de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor.

Planul Urbanistic de Detaliu are caracter de reglementare specifică , prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și echipare edilitară a unuia sau mai multor obiective , pe una sau mai multe parcele adiacente, în corelare cu funcțiunea predominantă și cu vecinatățile imediate.

Astfel, Planul Urbanistic de Detaliu poate reglementa:

 • modificarea Procentului de Ocupare a Terenului (P.O.T.) sau a Coeficientului de ocupare al Terenului (C.U.T.);
 • modificarea distanțelor dintre perimetrul edificabil și limitele parcelei;
 • asigurarea accesibilității pe parcelă și racordarea la rețelele edilitare;
 • permisivitățile și constrângerile urbanistice privind volumele construite și amenajările aferente;
 • relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea;
 • compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor;
 • regimul juridic și circulația terenurilor și construcțiilor (inclusiv propunerea de concesionare a terenurilor).

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate asigurand corelarea propunerilor de dezvoltare ale zonei studiate cu prevederile Planului Urbanistic General (PUG) al localității din care face parte.

Prin P.U.Z. se stabilesc obiectivele, acțiunile si reglementările de urbanism ce vor fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată. P.U.Z.-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp și în funcție de fondurile disponibile.

Elaborarea unui PUZ poate fi făcut numai ca urmare a impunerii acestuia printr-un certificat de urbanism, conform condiționărilor impuse prin PUG sau care s-a emis ca urmare a solicitării unor derogări de la Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobat.

Elaborarea unui PUZ este necesara in urmatoarele cazuri:

 • proiecte ce au drept amplasament zonele centrale ale localităților;
 • proiecte ce au drept amplasament zonele protejate și de protecție a monumentelor, a complexelor de odihnă și agrement, a parcurilor industriale.
 • cand se doreste parcelarea unui teren
 • modificarea funcțiunilor zonei;
 • modificarea regimului de construire;
 • modificarea regimului de înălțime, a înălțimii maxime admise și a Coeficientului de Utilizare a Terenului (CUT);
 • stabilirea sau modificarea perimetrelor edificabile față de aliniament (limita de proprietate dinspre domeniul public) și celelalte limite ale parcelelor; – extinderea perimetrului intravilan;
 • organizarea rețelei stradale;
 • organizarea arhitectural-urbanistică în funcție de caracteristicile structurii urbane;
 • modificarea destinatiei admise pe teren;
 • dezvoltarea infrastructurii edilitare;
 • statutul juridic și circulația terenurilor.